0 / 30 punten

Op zoek naar de magische kleur

Help Balthazar, een jonge glasschilder uit Troyes, de naam te vinden van het magische product waarmee hij de prachtigste glas-in-loodramen kan maken en de kathedraal van Troyes kan omtoveren tot een ware tempel vol licht.

Ga op zoek naar de magische kleur!

We gaan terug naar het einde van de vijftiende eeuw.

Balthazar is een jonge glasschilder uit Troyes. Burgers en geestelijken uit Troyes hebben hem de opdracht gegeven om nieuwe glas-in-loodramen met schitterende kleuren te maken voor het schip van de kathedraal Saint-Pierre Saint-Paul.

Helaas weet hij nog niet hoe hij deze enorme ramen extra kleur kan geven en dit indrukwekkende gebouw nog tien keer mooier kan maken.

Hij weet echter dat er een ‘wonderproduct’ bestaat dat in elk atelier aanwezig is en waarmee glasschilders vele tinten creëren en betoverende ramen kunnen maken waar de kleuren van afspatten.

Om hem te helpen bij zijn zoektocht, bezoek je verschillende religieuze gebouwen in de stad, waarvan de locaties gedurende het spel bekend worden gemaakt.

Beantwoord de veertien raadsels over de gebrandschilderde ramen in de kerken van Troyes.

Je mag Google gebruiken als hulpmiddel.

Voor elk goed antwoord krijg je één letter van het woord dat je moet raden. Deze letters noteer je in het vakje met het nummer dat erbij gegeven wordt. Neem potlood en papier mee of gebruik de notitie-app op je telefoon om ze te noteren.

Zo kun je aan het eind van het spel achter de naam van het magische product waarmee Balthazar de prachtigste glas-in-loodramen kan maken en de kathedraal van Troyes kan omtoveren tot een tempel vol licht.

Stadium 01 / 05

Bekijk de route op een kaart
Vertrekpunt: vóór de cathédrale St-Pierre St-Paul.
Bekijk de route op een kaart

Cathédrale St-Pierre St-Paul

Deze kathedraal, waarvan de bouw is begonnen aan het begin van de dertiende eeuw en is voltooid in de zeventiende eeuw, is een glasbijbel. In deze kathedraal alleen vind je al 1.500 m² aan glas-in-loodramen die behoren tot het culturele erfgoed en de hele geschiedenis van de brandschilderkunst van de dertiende tot de negentiende eeuw.

Ga de kathedraal binnen en ga naar de eerste straalkapel, via de linkerkant en om het koor heen.

'De Boom van Jesse'

De eerste straalkapel wanneer je via linkerkant om het koor heen loopt.

Op zoek naar de magische kleur

01 /15

Net boven Jesse, de oude man die je onderaan het glas-in-loodraam ziet, staat David, de muzikale koning.

Met welk instrument is hij afgebeeld?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Het roosvenster van de zuidelijke arm van het transept

Op zoek naar de magische kleur

02 /15

Het roosvenster van de zuidelijke arm van het transept heeft enorm veel kleuren. In het midden van het roosvenster staat Christus, die is omringd door engelen en de 24 oudsten van de Apocalyps, afgebeeld.

Uit welke eeuw dateert dit venster?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Op zoek naar de magische kleur

03 /15

Het jaar waarin het werk gemaakt is, staat op het raam. Welk jaar is dat?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Stadium 02 / 05

Bekijk de route op een kaart
Verlaat de kathedraal en ga naar de basilique Saint-Urbain op Rue Georges Clemenceau.
Bekijk de route op een kaart

Basilique Saint-Urbain

Paus Urbanus IV uit Troyes liet deze kapittelkerk bouwen aan het eind van de dertiende eeuw, maar het gebouw werd pas voltooid aan het begin van de twintigste eeuw, toen het westelijke portaal werd afgemaakt.

Dit ware meesterwerk is gebouwd in de schitterende gotische stijl, die kenmerkend is voor de indrukwekkende kathedralen.

Alle ramen in het koor, de oostelijke ramen van het transept, de ramen boven de zijdeuren en veel van de grisailles (gebrandschilderde ramen in grijstinten met geometrische motieven) in de zijkapellen dateren uit het laatste kwart van de dertiende eeuw. De hoge ramen van het schip en de ramen van de zuidelijke gevel dateren uit het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

De glas-in-loodramen van het koor van de basiliek

De glas-in-loodramen van het koor van de basiliek, die dateren uit 1270, vormen een glazen wand. Op het bovenste deel van deze glas-in-loodramen zie je profeten en patriarchen die recht van voren of van opzij zijn afgebeeld en vanwege hun felle kleuren afsteken tegen de donkere achtergrond, omgeven door brede randen die versierd zijn met wapenschilden. Dit soort glas-in-loodramen zijn overal in de basiliek te vinden.

Op zoek naar de magische kleur

04 /15

Op de brede randen van de ramen van het koor zie je verschillende wapens.

Welke van de onderstaande wapens is hier niet afgebeeld?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Het glas-in-loodraam aan de linkerkant - Noordelijke arm van het transept

De glas-in-loodramen van het noordelijke transept werden in 1891 geplaatst. Samen met de ramen tegenover hen in het zuidelijke transept stellen zij de twaalf apostelen voor.

Aan de linkerkant zijn drie van de apostelen afgebeeld: Petrus, Paulus en Andreas.

Om de heiligen die werden afgebeeld te onderscheiden, werden hun individuele kenmerken toegekend, zoals fysieke kenmerken, dieren of het voorwerp waarmee ze gemarteld werden.

Zo kunnen we Petrus herkennen aan de sleutels van het paradijs die hij bij zich draagt, Andreas aan het X-vormige kruis waarop hij gemarteld werd, Lucas aan een leeuw of Rochus van Montpellier aan een hond.

Op zoek naar de magische kleur

05 /15

Welk attribuut van Sint-Paulus is afgebeeld op dit glas-in-loodraam?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Stadium 03 / 05

Bekijk de route op een kaart
Verlaat de basiliek en ga naar de église Sainte-Madeleine.
Bekijk de route op een kaart

Eglise Sainte-Madeleine

De oudste kerk van de stad, waarvan het schip en het transept uit het midden van de twaalfde eeuw dateren, is beroemd om zijn oksaal, een kunstwerk in de flamboyante gotische stijl dat net van kant lijkt uit het begin van de zestiende eeuw, waarmee het schip voor de parochianen werd gescheiden van het koor dat bestemd was voor de geestelijken.

In het koor zijn ook ook prachtige gebrandschilderde ramen van de ‘Ecole Champenoise de peinture sur verre’ uit de zestiende eeuw geplaatst.

Het leven van Lodewijk IX, de Heilige - Erker 3 - Noordkapel

Dit glas-in-loodraam, dat in 1507 aan de kerk werd geschonken door de advocaat en procureur Simon Liboron en zijn vrouw Henriette Mauroy, is voornamelijk gewijd aan het leven van Lodewijk IX, maar bevat ook een gedeelte dat is gewijd aan de heilige Ivo Hélory, de beschermheilige van de advocaten. De schenkers zijn linksonder op het glas-in-loodraam afgebeeld.

Op de verschillende delen van dit raam zijn periodes uit het leven van Lodewijk IX afgebeeld, zoals zijn huwelijk met Margaretha van Provence en zijn bezoek aan de pestslachtoffers.

Op zoek naar de magische kleur

06 /15

Op het tweede raam links van onder zie je de Graaf van Champagne die hulde brengt aan Lodewijk IX.

Welke graaf is dit?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Genesis - Erker 1

Dit glas-in-loodraam uit het begin van de zestiende eeuw geeft in de eerste acht delen, van onderaf en van links naar rechts, de verschillende stadia van de schepping weer zoals die in de Bijbel worden beschreven.

Op zoek naar de magische kleur

07 /15

In het zesde deel, dat het deel over schepping van planten opvolgt, wordt de schepping van dieren afgebeeld.

Welk van de volgende dieren wordt hier niet afgebeeld?

Gefeliciteerd!
Helaas!

De legende van Sint-Elooi - Erker 0 - Middelste kapel

Dit glas-in-loodraam dateert van 1506 en werd aan de parochie geschonken door het goudsmedengilde van Troyes, dat in die tijd zeer belangrijk was. Hun wapen is linksonder afgebeeld.

Op dit glas-in-loodraam, dat bestaat uit boven elkaar geplaatste ramen, zijn gebeurtenissen uit het leven van hun beschermheilige, Sint-Elooi, afgebeeld.

Op zoek naar de magische kleur

08 /15

Sint-Elooi is de beschermheilige van de goudsmeden, maar ook van de:

Gefeliciteerd!
Helaas!

'De Boom van Jesse' – Erker 2

Dit glas-in-loodraam werd aan het begin van de zestiende eeuw geschonken aan de parochie van de église Sainte-Madeleine. De stamboom van Christus was in die tijd een populair onderwerp in het zuiden van de Champagne. Uit het lichaam van Jesse, die je onderaan het glas-in-loodraam ziet, groeit een boom waarvan de takken zich uitspreiden over het hele kunstwerk. Aan het eind van elke tak bevindt zich een voorouder van Jezus.

In het laatste deel, helemaal bovenaan het raam, is Christus afgebeeld in de armen van de maagd Maria.

In het midden zie je de muzikale koning David.

 

Op zoek naar de magische kleur

09 /15

Met welk instrument is koning David afgebeeld?

Gefeliciteerd!
Helaas!

De passie van Jezus Christus – Erker 4 - Zuidkapel

Op dit glas-in-loodraam dat dateert van het einde van de vijftiende eeuw, zijn op alle bovenste ramen en op het timpaan gebeurtenissen uit de korte laatste periode in het leven van Christus afgebeeld. Op de onderste ramen staan de schenkers, Nicolas Le Muet, een koopman, en zijn vrouw Catherine Le Boucherat.

Op zoek naar de magische kleur

10 /15

Op een van de ramen onderaan staat de schenker, samen met zijn zoon, afgebeeld naast zijn beschermheilige.

Welke heilige is dit?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Stadium 04 / 05

Bekijk de route op een kaart
Verlaat nu de église Sainte-Madeleine en ga naar de église Saint-Jean-au-Marché.
Bekijk de route op een kaart

Eglise Saint-Jean-au-Marché

Zoals de naam al aangeeft, was deze kerk, die ligt in de voormalige wijk waarin de Jaarmarkten van de Champagne werden gehouden, in de twaalfde en dertiende eeuw de parochie van de kooplieden.

Het koor, dat in de loop der eeuwen een aantal keer werd aangepast, werd in de zestiende eeuw herbouwd en groter gemaakt. Deze wederopbouw werd in 1566 echter vertraagd en onderbroken tijdens de godsdienstoorlogen.

De kerk is gevuld met gebrandschilderde ramen uit de zestiende eeuw en met beelden van de School van Troyes uit dezelfde periode. Hier vind je ook een indrukwekkend altaarstuk dat bestaat uit twee schilderijen van Pierre Mignard, een zeventiende-eeuwse schilder uit Troyes, en een gebeeldhouwd tabernakel van de even beroemde François Girardon, die ook uit Troyes kwam.

Op 2 juni 1420 werd in dit gebouw het huwelijk gevierd van Catharina van Valois, de dochter van koning Karel VI en Isabella van Beieren, met Hendrik V, de toekomstige koning van Engeland. Dit was een belangrijk onderdeel van het Verdrag van Troyes, dat werd gesloten om een einde te maken aan het conflict tussen de Fransen en de Engelsen dat in 1337 was ontstaan.

Marguerite Bourgeoys, stichtster van de Congrégation Notre-Dame in Montreal in Nieuw-Frankrijk (het huidige Canada), werd hier tevens gedoopt in 1620.

Het Salomonsoordeel - Glas-in-loodraam 20 - Zuidelijke zijbeuk

Door middel van dit glas-in-loodraam wordt de legende van Salomon verteld.

Twee vrouwen beweren elk de moeder van een kind te zijn. Koning Salomon geeft het bevel om het kind te laten vermoorden, om er zo achter te komen wie de echte moeder is. De echte moeder zou namelijk in tranen uitbarsten, terwijl de andere vrouw geen spier zou vertrekken.

Op zoek naar de magische kleur

11 /15

De figuren op dit glas-in-loodraam dragen allemaal mooie kleren, maar uit welke periode komen deze?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Het martelaarschap van de heilige Agatha - Glas-in-loodraam 6 - Zuidelijke zijkapel van het nieuwe koor

Dit onvolledige glas-in-loodraam bevat gebeurtenissen uit het martelaarschap van de heilige Agatha, die een voorbeeldige christen was.

Op zoek naar de magische kleur

12 /15

Agatha wijdde haar leven en haar maagdelijkheid aan God. Toen de Romeinse consul Quintianus haar ten huwelijk vroeg, weigerde ze ondanks zijn dreigementen, omdat ze slechts de Heer wilde dienen. De Romein, die zich afgewezen en gekwetst voelde, liet haar uit wraak een vreselijke marteling ondergaan.

Hoe werd ze gemarteld?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Stadium 05 / 05

Bekijk de route op een kaart
Verlaat de église Saint-Jean au Marché en ga naar de église Saint-Pantaléon.
Bekijk de route op een kaart

Eglise Saint-Pantaléon

De église Saint-Pantaléon is grotendeels herbouwd na de brand van 1524 en is gebouwd in verschillende stijlen: enkele erkers in de flamboyante gotische stijl en de bovenste delen in de klassieke en renaissancestijl. Het met kastanjehout beklede tongewelf is 28 meter hoog.

Deze kerk is een echt beeldenmuseum. Een veertigtal beeldhouwwerken uit verschillende religieuze instellingen in Troyes, die het werk zijn van toegewijde kunstenaars van de Champagne in de zestiende eeuw, werden na de Franse revolutie door pater Germain verzameld om ze in zijn kerk te bewaren.

De église St Pantaléon staat bekend om de historische glas-in-loodramen, de grisailles en de ramen in grijstinten, die een van de eerste in Frankrijk waren.

Grisaille is een techniek in de glasschilderkunst waarbij men minder lood kan gebruiken en grote taferelen kan weergeven.

De Slag bij Clavijo

Dit grote historische glas-in-loodraam werd in 1540 geschonken door de familie Dorigny, wiens familiewapen te zien is op het timpaan. Op dit glas-in-loodraam zie je de inmenging van Sint-Jacob tijdens de Slag bij Clavijo, waardoor Ramiro II van León, de koning van Spanje, de moslims kon overwinnen.

Hij zou een vaandel bij zich hebben gedragen toen hij verscheen op zijn witte paard en op de eerste rij hebben gevochten.

Op zoek naar de magische kleur

13 /15

Welke versiering is er te zien op het vaandel van Sint-Jacob?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Het verhaal van Daniël

Dit glas-in-loodraam uit 1531, waarop het verhaal van Daniël is afgebeeld, is een van de oudste grisailles van Troyes en werd eveneens geschonken door Pierre Dorigny en zijn vrouw Nicole Molé.

Hierop wordt het verhaal van Daniël beschreven in drie duidelijke delen.

Op de bovenste taferelen wordt Susanna bij het bad begluurd door oude mannen die haar ervan beschuldigen dat ze hen probeerde te verleiden. Daniël bemoeit zich ermee, waarna de oude mannen veroordeeld en gestenigd worden.

Op de middelste taferelen, wordt de jonge joodse Daniël gedeporteerd naar Babylon. Hij wordt in een kuil gegooid met wilde dieren, die hem sparen.

Ten slotte zie je op de onderste taferelen de maaltijd van Belsazar, waarbij Daniël een mysterieuze inscriptie ontcijfert en vervolgens wordt overladen met complimenten.

Op zoek naar de magische kleur

14 /15

Welk wild dier is meerdere keren afgebeeld in de kuil waarin Daniël wordt gegooid?

Gefeliciteerd!
Helaas!

Op zoek naar de magische kleur

15 /15

Wat is de magische kleur?

De letters die je tijdens het spel in de vakjes hebt genoteerd, vormen samen het antwoord.

Gefeliciteerd!
Helaas!

Bravo!

Dankzij jou kan Balthazar zijn prachtige glas-in-loodramen maken en de kathedraal van Troyes omtoveren tot een ware tempel vol licht.

Einde van het spel

Uw score is :

0 /30 punten
Bekijk meer spellen